Райското кътче Капургана в Колумбия

Веднага след като излизаме от мъничкия самолет на ADA, с който сме прелетели разстоянието между Меделин и Аканди, усещаме силната топлинна вълна и влажността на въздуха....