Денят на Земята – Как да се включиш?

На 22 април е международният Ден на Земята, на който се отбелязват общите действия за опазване и съхраняване на нашата планета и живота върху нея. Първото...